OFERTA

W skład świadczonych przeze mnie usług wchodzą:

 • Diagnoza i terapia wad wymowy

  Seplenienie – nieprawidłowa realizacja głosek ś, ź, ć, dź / s, z, c, dz / sz, ż, cz, dż. Kappacyzm – nieprawidłowa realizacja głoski K. Gammacyzm – nieprawidłowa realizacja głoski G. Betacyzm – nieprawidłowa realizacja głoski B. Lambdacyzm – nieprawidłowa realizacja głoski Rotacyzm – nieprawidłowa realizacja głoski R. Mowa bezdźwięczna – zastępowanie głosek dźwięcznych ich bezdźwięcznymi odpowiednikami, np. B – P, D – T, G – K.
 • Konsultacja logopedyczna

  Do udzielenia skutecznej pomocy osobom z zaburzeniami mowy niezbędne jest fachowe rozpoznanie problemu na podstawie diagnozy logopedycznej. Prawidłowa diagnoza logopedyczna pozwoli nie tylko rozpoznać realny problem i dobrać odpowiednie metody, ale również przyspieszyć cały proces terapii, co ma ogromne znaczenie zarówno dla dziecka, jak i rodziców.
 • Diagnoza i terapia opóźnionego rozwoju mowy

  Wady wymowy, małomówność i niewyraźnie wypowiadane słowa czy też brak rozumienia poleceń to problem coraz większej liczby dzieci.
 • Profilaktyka zaburzeń mowy

  Ćwiczenia mające na celu stymulowanie mowy. Ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne
 • Kinesiotaping Kinesiotaping logopedyczny jest narzędziem z powodzeniem stosowanym w terapii dzieci  i dorosłych  z zaburzeniami motorycznymi w obrębie jamy ustnej.